Chính sách khách hàng thân thiết

Khách mua hàng từ lần đầu tiên sẽ trở thành Thành viên Gem và được hưởng các ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết của Gem như sau:

  1. 1. Tích lũy mua hàng từ 3.000.000đ trở lên sẽ được hưởng ưu đãi 5%giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.
  2. Khách tích lũy mua hàng từ 6.000.000đ trở lên sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.
  3. Khách tích lũy mua hàng từ 9.000.000đ trở lên sẽ được hưởng ưu đãi 15% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.
  4. Khách tích lũy mua hàng từ 12.000.000đ trở lên sẽ được hưởng ưu đãi 20% giá bán niêm yết trên tem sản phẩm. Thời gian tích lũy được cộng dồn các năm.
  5. Ưu đãi 20%cho 01 hóa đơn trong tháng sinh nhật của con khách có lưu thông tin trong hệ thống. Áp dụng trên giá niêm yết trên tem sản phẩm và không đồng thời với chương trình ưu đãi khác.

Lưu ý: Chương trình khách hàng thân thiết được cộng dồn qua các năm và bất kỳ người thân hay bạn bè đều được áp dụng ( cung cấp số điện thoại tích điểm khi thanh toán)